YUNUS HAVUZ

Kar Odası Yapımı

Kar odası yapımında müşterilerimize bilgilendirme ve sunumlar yapıldıktan sonra fikir birliğine varılır. Projelendirme çalışmaları bitikten sonra işe başlanır.

Ancak en önemli etken, kar odası ürünlerinin uluslararası kalite standartlarına uygun bir şekilde üretilip üretilmediğidir. Tasarım özellikleri sürekli geliştirilebilir olmalı ve soğutma sistemi senkronize bir şekilde çalışmalıdır.

Soğutma grubu ünitelerinin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması şart olmaktadır. Kar odasına geçmeden önce bir ön oda tasarlanmalıdır. Çünkü, bu oda kullanıcı sağlığı açısından önemlidir.

Ön odanın varlığı kar odasındaki ısı kaybının da önüne geçmektedir. Tabanında elektrikli ısıtma sistemi bulunmaktadır. Kar odası yapımında aydınlatmaya görsellik açısından özel önem gösterilmektedir. Kar odası iç mekân tasarımının profesyonel mimari tarzda yapılması gerekmektedir.